Användningsområden för wraparound-etiketter

Wraparound-etiketter används till produkter och förpackningar som behöver en etikett som når hela vägen runt förpackningen. Det kan handla om yoghurtburkar, läskflaskor i plast eller färdiga soppor. Det finns många fördelar med den här typen av etiketter, både vad gäller hållbarhet, pris och bredden på användningsområden. Här listar vi några smarta användningsområden för dig som vill prova på att använda dig av etiketter som har tryckts med wraparound-teknik.

  • Medicin och vitaminer

På burkar med medicin och vitamintabletter är wraparound-etiketter vanligt förekommande. Det relativt billiga priset i kombination med utrymmet etiketten lämnar för information om produkten som säljs skapar bra förutsättningar för den här typen av användning.

 

  • Etikettering av produkter i livsmedelsindustrin

Den kanske främsta användningen av wraparound-etiketter hittar vi i livsmedelsindustrin, och då framförallt på förpackningar till olika typer av livsmedel. Till exempel är det vanligt med wraparound-etiketter på juice- och läskflaskor samt sylt-, houngs- och marmeladburkar.

  • Märkning av kontorsmaterial

Wraparound-etiketter kan användas på burkar och plastbyttor av olika slag för att piffa upp och organisera kontoret bättre. Du kan både beställa egna etiketter och låta ett tryckeri göra hela jobbet från produktion av etiketter till applicering av dem.

  • Etiketter på rengöringsmedel

Många företag som säljer rengöringsmedel använder sig av wraparound-etiketter, eftersom det, till skillnad från en vanlig etikett, lämnar plats för instruktioner och ingredienser utöver logotyp och slogans.

  • Servera specialdesignad energidryck på kontoret

En häftig och annorlunda produkt i trycksakshyllan är specialdesignade burkar med energidryck eller läsk. Burkarna kan ha specialdesignade etiketter tryckta i CMYK-färg som enkelt och smidigt fästs på burken med en wraparound-teknik. Resultatet blir ett energirikt varumärkesbyggande.

Slutsatsen man kan dra av exemplen i listan är att det finns många olika användningsområden för wraparound-etiketter i flera olika typer av branscher. Kanske har du upptäckt att ditt företag faktiskt skulle kunna ha nytta av det? Annars finns det också mer alternativa och spännande användningsområden, som energidrycksburken, för den som vill ligga steget före med sitt varumärkesbyggande.